Big Babys egen barnmorska Karin pratar idag om barnets beteende de första dygnen och ger några ovärderliga tips!
#barnmorska #barnmorskankarin #bettendeförstadygnen