Big Baby

är tre av Stock­holms största barn­vagns­bu­tiker med butiksytor på över 1000m2 och en av Sveriges ledande web­bshop­par för baby. Vår inrik­t­ning är pro­duk­ter för barn mel­lan 0  3 år. Hos oss hit­tar du ett brett sor­ti­ment barn­vagnar, bil­sto­lar och babypro­duk­ter. Vi försöker ta fram det bästa inom varje pro­duk­tom­råde och arbe­tar mycket med kända, bra varumärken. Vi tar endast in pro­duk­ter vi kan stå för till 100%. Vi sat­sar på kvalitet men försöker alltid ge dig konkur­ren­skraftiga priser.

Butikerna kom­plet­terar webb­shop­pen och du har alltid samma pris på alla ställen. Det spelar ingen roll om du köpt en pro­dukt på nätet eller i butiken. Vil­lko­ren är desamma och du kan alltid byta eller reklam­era en vara i butikerna, även om den är köpt på nätet. 


Butiken i Häggvik


Butiken i Kungens kurva

Bugaboo avdelning

 

Bilstolsavdelningen

Vi har en egen verk­stad där vi ser­var och repar­erar vagnar och andra pro­duk­ter vi sålt. Vi mon­terar också gärna alla bil­sto­lar köpta hos oss — via nät eller butik. Våra cer­ti­fier­ade mon­törer kan mon­tera din stol på ett säk­ert sätt som dessu­tom oftast ger dig mer plats i bilen.

Vi försöker alltid ha mycket varor i lager. I regel kan vi lev­er­era hela vårt sor­ti­ment över disk eller direkt på order via nätet så att du har dina varor inom ett par dagar. Många av våra pro­duk­ter kräver mycket infor­ma­tion vilket är svårt att ge via nätet. Tveka där­för aldrig att kon­takta oss via tele­fon eller mail.

Välkommen in i butikerna - i Sollentuna, Kungens kurva, Sickla eller på nätet!

 

Big Baby HäggvikBig Baby Kungens kurvaBig Baby Sickla
Mossvägen 3 (bredvid ICA Maxi) Jägerhornsväg 6 Siroccogatan 7
191 62 141 75 131 54
Sollentuna Kungens kurva Nacka
Telefon 08-6310300 Telefon 08-6310300 Telefon 08-6310300
Kontakta Oss Kontakta Oss Kontakta Oss
Org. nr 556777-4616 Org. nr 556777-4616 Org. nr 556777-4616