Att sätta GPS tracker
på barn

GPS tracker för barn har blivit alltmer populära bland föräldrar som vill hålla ett öga på sina barns säkerhet och position. Den låter dig spåra barnets position i realtid så att du som förälder kan få sinnesro när barnen inte är hemma. Lär dig om olika användningsområden och om hur du väljer den bästa enheten för dina behov.

Håll koll på barnen

Vill du veta att barnen kommer ordentlgt till skolan, eller var de befinner sig när de lämnar hemkvarteret för att leka? Med en GPS tracker för barn kan du göra just det. Du ser var de befinner sig i realtid. De är tåliga och vattentäta för att klara av allt det som barn älskar att utforska. De har även en panikknapp, vilket gör att barnet snabbt kan kontakta SOS larmcentral, dig, en annan förälder eller annan anhörig i nödsituationer. En GPS-tracker för barn ser helt enkelt till att du känner dig trygg i vetskapen om att barnet är tryggt.

Lugna nerverna

En av de största fördelarna med att använda en GPS tracker på sina barn är förmågan att lugna nervösa föräldrar. Det kan kännas särskilt angeläget i situationer där barnet är på väg till nya platser, deltar i olika aktiviteter eller bara leker utanför synhåll.

Med funktioner som geofencing kan du som förälder också ställa in säkra områden för barnen att röra sig fritt inom och få notifikationer om barnet rör sig utanför.

Fri lek i naturen

Med en GPS-tracker kan barnen utforska skogar, parker och andra naturområden med en ökad frihet. Föräldrar kan övervaka barnens plats i realtid med möjlighet att snabbt ingripa om barnet skulle vandra bort eller hamna i en otrygg situation. Barn kan också lära sig navigera i sin omgivning, samtidigt som de lär sig att respektera gränser och bli varse om sin egen säkerhet eller osäkerhet utanför det trygga hemmet.

På väg till skola och träning

Följ barnets rörelser och säkerställ att de anländer till och lämnar skolan eller träningen som planerat. Det kan skapa en extra trygghetsnivå särskilt för barn som börjar bli mer självständiga och rör sig själva i trafikerade områden.

När kan barn börja gå själva till skolan?

Många föräldrar börjar låta sina barn gå själva från cirka 7-9 års ålder, men detta är högst individuellt och varierar på faktorer som barnets mognadsgrad, avståndet till skolan och den allmänna säkerheten kring skolan eller bostaden.

Se hur diskussionerna går inne på Familjeliv.se.

På övernattning

Om barnet ska sova borta hos vänner, släktingar eller på kollo, kan GPS:en kännas som en trygghet för både barnet och för dig som förälder. Inte misnt om det är första gången som barnet sover borta. Se till att barnet är på den angivna platsen och agera snabbt om något oväntat skulle inträffa.

På utflykter och resor

Under resor eller familjeutflykter till exempelvis nöjesparker, stranden eller en annan stad, kan barnen lätt hamna i okända eller trångt befolkade miljöer. Realtidsspårning låter dig snabbt lokalisera ditt barn om ni skulle skiljas åt. Även här kommer geofencing-funktionen väl till användning.