Klätterrep & klätternät
för barn

Klätternät och klätterrep syns på lekplatser och skolgårdar i hela världen. De funkar som ett roligt och utmanande sätt att främja fysisk aktivitet och utveckla barnens motoriska färdigheter. Här får du lära dig mer om hur de kan främja barnets utveckling.

Klätternät för barn på lekplatsen

Barn älskar att klättra; många menar nog till och med på att en lekplats utan klätterställning inte är en lekplats värd sitt namn. Företag som Cado och ScanCord erbjuder ett brett sortiment av klätternät som kan anpassas i storlek, lutning och utseende för att passa olika åldersgrupper, lekplatser och skolgårdar. Olika höjd, lutning och problem tilltalar barn i olika åldrar. Med ökat självförtroende vågar barnen sig på de mer utmanande ställningarna.

Främjar barnets utveckling

Klätternät är inte bara roliga, de är också viktiga för barns utveckling. De stimulerar motoriken och hjälper barnen att utveckla sina fysiska färdigheter på flera olika sätt.

Stimulerar motoriken

Klätternät och klätterrep kan användas för att stimulera motoriken hos barn. De kräver en kombination av styrka, koordination och finmotorik, vilket hjälper barn att utveckla dessa viktiga färdigheter. Att klättra kräver även en förmåga att planera och lösa problem för att bestämma den bästa vägen att ta.

Övar upp balansen

Genom att ägna sig åt klättring tvingas barn att använda sina balansförmågor när de navigerar över och genom olika hinder. Med ett uppövat balanssinne får barnet övergripande motoriska färdigheter och utveckling av en viktig fysisk förmåga.

Lär barn att våga

Klätterrep ger barn en möjlighet att övervinna rädslor och bygga upp självförtroende. När barn lär sig att klättra och övervinna utmaningar som de först trodde var för svåra, utvecklar de en starkare känsla av vad de kan åstadkomma; med det kommer en mer positiv självbild och en vilja att ta sig an nya utmaningar.

Sätt fart på leken

I en klätterställning är det bara fantasin som sätter gränser för vad leken innebär. Här blir den per automatik mer dynamisk och spännande. Barn uppmuntras att vara kreativa i sitt lekande och kan hitta på egna spel och äventyr som involverar klättring.

4 roliga lekar i klätterställningen

Klätterställningen är en fantastisk utgångspunkt för en mängd roliga lekar som uppmuntrar till fysisk aktivitet, samarbete och kreativt tänkande. Här är några klassiker.

1. Jage

Barnen kan leka traditionell jage, men med klätternätet som en extra utmaning.

2. Marken är lava

En klassiker där barnen föreställer sig att marken är lava och måste använda klätterredskap för att ta sig framåt utan att "bränna sig".

3. Tarzan

Barnen kan låtsas vara Tarzan och använda klätterrepen för att svinga sig från punkt till punkt.

4. Hinderbana

Skapa en hinderbana med rep, nät och blanda med andra utmaningar.

Lekplatssäkerhet

Regler för lekplatser och lekredskap är viktiga för att säkerställa barns säkerhet och tillgänglighet enligt svenska lagar och standarder.

Fastighetsägare och tillverkare har ansvar för att följa dessa regler och säkerställa att lekredskap är säkra och användbara. Regelbundna kontroller och underhåll är också viktiga. Lekredskap för offentlig miljö bör inte vara CE-märkta, medan privat användning kräver CE-märkning enligt EU:s leksaksdirektiv. Du kan läsa mer på Boverkets hemsida.